Musicoloog

Van september 2008 tot april 2012 studeerde ik Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, waar de studietijd uiteindelijk afgerond werd met een Bachelor-of-Arts-diploma. Mijn uiterst bescheiden eindwerkstuk behelst een beschouwend essay over analogieën tussen de muziekgenres jazz en barok. Zeker geen meesterwerk, maar absoluut een blijk van liefde voor beide genres.

Tijdens mijn studie was ik met name actief op het gebied van bestuurs- en commissiewerk voor de studievereniging voor Muziekwetenschap in Utrecht, SV Hucbald. Vanaf 2009 als penningmeester, daarna als voorzitter van de club. Daarnaast nam ik, zelfs tot na de studie, zitting in verschillende commissies, zoals de Introductieweekcommissie, de Koorcommissie, de Lustrumcommissie, de Alumnicommissie en de Sitecommissie.

Koorproject/koorcommissie

Elk jaar organiseert Hucbald een project gericht op jonge enthousiaste amateurzangers, met een bijzondere nadruk op de studenten van de opleiding zelf. In dit project komen gevorderde zangers en beginnelingen bij elkaar. Het project wordt afgesloten met een openbaar concert op 4 mei, als onderdeel van het officiële herdenkingsprogramma in Utrecht. Vanaf 2010 zong ik achtereenvolgens mee in de werken van Faure, Cherubini en Mozart. In 2012 was ik voorzitter van het project, en in 2013 penningmeester. In 2014 werd Duruflé uitgevoerd en zong ik wederom weer mee.